Opvoeding kinderen

Als ouder wacht je de moeilijkste taak, zonder handleiding, zonder mogelijkheid tot promotie of ontslag en zonder time-out. Je wordt verondersteld je kind op te voeden als een individu met eigen waarden en normen, een eigen mening, respect voor de samenleving en een geloof en vertrouwen in zichzelf.

Helaas zal je kind, dat vat vol emoties en gevoelens, regelmatig problemen hebben met zichzelf en zijn omgeving. Wanneer onbegrip muren bouwt en een tekort aan ervaring twijfel veroorzaakt. Wanneer groepsdruk foute keuzes doet maken en hormonen een ander beeld van de realiteit geven. En ondertussen nog het eigen lichaam dat aan een volledige verandering bezig is die alles op zijn kop zet, de onschuld voorbij.

Dan ben jij als ouder de vaste waarde waar alle hoop, woede en verdriet naar gericht wordt. Het opvoeden wordt je niet makkelijk gemaakt, want er is enorm veel emotie betrokken bij sociale media en de ontdekking van eigen sexualiteit, die dan vaak tot frustratie en woede uitbarstingen leidt. Leer daarom hoe je in gesprek gaat met je kind, hoe je die woede kan kanaliseren en hoe je je kind in al je liefde en met volle vertrouwen leert bewuste keuzes te maken. Onderstaande tips kunnen je helpen je kind beter te begrijpen en beter voor te bereiden. Want als ouder heb je een aantal rechten en verplichtingen tegenover je kind.

Vertoont je kind tekenen van verslaving, lees dan deze pagina en neem contact op met je huisarts.

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca