gevoelens en emoties

Een emotie is een innerlijke beleving of gemoedsbeweging die spontaan kan optreden of door een situatie wordt opgewekt. Het gaat dus om een subjectieve beleving in combinatie met lichamelijke veranderingen, expressies op het gezicht en gericht gedrag. Je kan een emotie ook beschrijven als energie in beweging. Vandaar dat een emotie je mentaal en fysiek onderuit kan halen wanneer je die energie blokkeert terwijl die in beweging is.

Biologische gesproken kan je een emotie omschrijven als een reactie van de hersenen op een prikkel waar onze emoties bij betrokken zijn. Dat is een automatische reactie in de dierenwereld die fysiologische en lichamelijke reacties veroorzaakt.

Gevoel daarentegen is een typisch humane vorm van emoties, gelinkt aan je instincten, waarbij we bewust zijn van die beleving. Gevoel wordt ook omschreven als de bron van onze intuïtie en is de leidraad naar je werkelijke behoeftes.

de 8 universele basis emoties
 • vreugde
 • verdriet
 • angst
 • woede
 • verbazing
 • afschuw
 • schaamte
 • liefde
de 4 basis emoties
 • boos
 • blij
 • bedroefd
 • bang
leer meer over behoeften

Gevoelens uiten of delen is belangrijk, want ze zijn een belangrijke gids in je emotionele leven. Ze gidsen je bij interacties met anderen maar ook in het ontdekken van jezelf. Emoties die niet verwerkt zijn kunnen een uitbarsting veroorzaken die dan door analyse van de opkomende gevoelens je vooruit kunnen helpen in je emotionele ontwikkeling. Gevoelens leren je alles en iedereen in een bepaald perspectief te plaatsen waarbij emoties de vrije loop kunnen gaan.

Met ook nog volgende voordelen bij delen en uiten:

 • (h)erken je persoonlijke behoeften en waarden
 • je leert je eigen grenzen te stellen (ontdek wat je gevoelsmatig kan verdragen)
 • toon wie je echt bent door je palet aan gevoelens en karakter bloot te geven

alle
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
z
gevoelens en emoties
positief: aandachtig, ademloos, acceptatie, attent, authenticiteit, aanraking
 
negatief: angstig, afkerend, alert, aarzelend, afwezig, afstandelijk, afgunstig, achterdochtig, argwanend, autonomie, aangetast, afgescheiden, afgewezen, afhankelijk, afschuw, alleen, apathie, agitatie, afgemat
positief: bemoedigd, betoverd, blij, betrokken, betekenis, beweging, bescherming, bezorgd, bruisend, bevredigd, bevreesd, bezield, bewondering, betrokken
 
negatief: bang, boos, bedroefd, beschaamd, bezorgd, bedrogen, bedreigd, beschutting, beschaamd, beledigd, beteuterd, bezield, beverig, behaaglijk, balend, berouw, beduusd, benauwd, breekbaar
positief: creativiteit, comfortabel, competent
 
negatief: chagrijnig
positief: dankbaar, dolblij, delen
 
negatief: doodsbang, droevig, dipje, depressief
positief: eerlijk, enthousiast, energiek, eenheid, eigenheid, extase, euforisch, , extatisch, emotioneel
 
negatief: eenzaam
positief: fascinerend, fysiek, fit
 
negatief: futloos, furieus, frustratie, falen
positief: gesterkt, gestimuleerd, geïntrigeerd, geanimeerd, gepassioneerd, geprikkeld, gelukzalig, geestdriftig, gerust, gelukkig, gelijkmoedig, gecentreerd, geïnspireerd, glorieus, giechelig, gerustgesteld, geduldig, geaccepteerd, geliefd, genegenheid, gesterkt, gestimuleerd
 
negatief: geagiteerd, gealarmeerd, geschrokken, gefrustreerd, geïrriteerd, gebroken, gekweld, gekwetst, gespannen, gevoelig, getergd, gespannen, gebruikt, gedeprimeerd, geïntimideerd, gehinderd, gewantrouwd, getiranniseerd, gejaagd, gepasseerd, gehaast, geremd, gespannen, geschokt
positief: hartelijk, hoopvol, helder, hartstochtelijk, harmonie, heelheid, helderheid, humor
 
negatief: haatdragend, hopeloos, hulpeloos, hunkerend, horror, haat, hysterisch, heimwee
positief: ijverig, integriteit, ingelijfd, inspiratie
 
negatief: in paniek, irritatie
positief: juist
 
negatief: jaloezie
positief: kalm, koel
 
negatief: kwaad, kwetsbaar, koud
positief: liefdevol, levendig, leren
 
negatief: leeg, lusteloos, liegen
positief: mededogen, machtig, mooi
 
negatief: minachtend, melancholiek, machteloos, moedeloos, moe, miserabel, misbruikt, mishandeld, miskenning
positief: nabijheid, nieuwsgierig, nostalgisch
 
negatief: nerveus, nervositeit, schuldig, schuldgevoel, neerbuigend, netelig, nutteloos
positief: opgelucht, opgetogen
 
negatief: ongerust, ontzet, ontevreden, onzeker, ontsteld
positief: positief, plezier, prachtig
 
negatief: perplex, pijn, paniekerig, pijnzend, pessimistisch
positief: rustig, respect, rust, ruimte
 
negatief: radeloos, ruzie, rouwen, rancuneus, razend
positief: stralend, sereen, stil, strijdlustig, sprankelend, smartelijk, spelen, spiritueel, schoonheid, sterk
 
negatief: slaperig, smachtend, schaamte, schuldgevoel, spijt, somber, schijngevoelens, stress, schuldig, sceptisch
positief: teder, trots, tederheid, tevreden, toegenegen
 
negatief: treurig, teleurgesteld, terneergeslagen, triest, teruggetrokken, tegenzin, twijfel
positief: uitbundig
 
negatief: uitgeblust, uitgeput, uitgelaten
positief: vriendelijk, verfrist, verjongd, vernieuwd, verwachtingsvol, verdiept, vredig, verbaasd, verbluft, verlangend, verrast, versterkt, verwonderd, vurig, vrolijk, verbaasd, verbluft, verlangend, verwonderd, vurig, voldaan, vervuld, verliefd, vastberaden, veiligheid, verbinding, vertrouwen, verrukt, verrassing, vrijheid, vredig, vervulling, vieren, vrede, veilig, verbonden
 
negatief: verward, vijandig, verschrikt, versteend, verontrust, verbijsterd, verloren, verbaasd, verbouwereerd, vermoeid, verward, verschrikt, verdrietig, verslagen, verontwaardverbigd, verveeld, vervreemd, verlangen, verwarring, verwijt, verraden, verwaand, verrukt, verdrietig, vurig, vernederd, verwaarloosd, verraden verlangend, verdoofd, verkeerd, verlegen, verbitterd, verontrust, verbolgen
positief: waakzaam, warm, waardevol
 
negatief: wantrouwend, walging, wanhopig, wiebelig, woedend, weemoedig
positief: zacht, zachtmoedig, zelfbewust, zelfverzekerd, zelfexpressie, zekerheid, zorg, zorgzaam, zalig
 
negatief: zelfingenomen, zenuwachtig, zwak, zwaarmoedig, zelfmedelijden, zelfverwijt, zinloos

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht