verlangens en behoeften

Behoeften zijn instinctieve signalen die aangeven wat je nodig hebt om voor jezelf te zorgen. Ze vinden hun oorsprong in de levenskracht en algehele energie. Behoeften zijn verbonden met je basisbewustzijn en spruiten voort uit je instincten, emoties en bekkengebied. Daarom maken ze een essentieel deel uit van je leven, al dan niet bewust. Door dagelijks keuzes te maken, zorg je voor het invullen van die behoeften.

Verlangens daarentegen zijn een heel bewuste reeks van gevoelsmatige prikkels die aangeven wat je nodig hebt om geluk te ervaren. Ze zijn niet noodzakelijk om te kunnen leven, maar maken die trip wel prettiger. Ze vinden hun oorsprong in de subtiele energie van inspiratie vanuit je hart, gevoelens en borstgebied.

lees meer over verslavingen


vijf basisbehoeften (piramide van Maslow)


Hieronder vind je de indeling van behoeften volgens hun noodzaak tot overleven. De twee basisbehoeften onderaan zijn essentieel tot het overleven van het individu, terwijl de twee erboven eerder psychologische behoeften zijn. De bovenste behoefte ten slotte is nodig om je als individu te ontplooien tot unieke persoonlijkheid.

piramide van Maslow
zelfrealisatie: studie, creativiteit, problemen oplossen, ethiek, onbevooroordeeld, jezelf kunnen zijn, zelfbewustzijn
erkenning en waardering: status, prestige, achting, succes, zelfwaardering, respect van en voor anderen (onvoorwaardelijkheid)
behoefte aan sociaal contact: liefde, vriendschap, erbij horen, genegenheid, familie (ruimte om te zijn)
veiligheid en zekerheid: veiligheid, orde, stabiliteit, gezondheid, bescherming (emotionele veiligheid)
lichamelijke behoeften: ademen, eten, drinken, slaap, sex, ontspanning, beweging (fysieke veiligheid)

Behoeften en verlangens werken in synergie, als een ondeelbare eenheid; ze helpen elkaar en versterken elkaar. Ze staan voortdurend in verbinding met andere aspecten van je menselijke natuur, zoals instincten, gedachten, emoties en gevoelens en inspiratie. Hoe meer je in staat bent om die voor elkaar te laten werken, hoe dichter je komt bij emotionele balans, voldoening en geluk.

Door bepaalde keuzes of omstandigheden kunnen behoeften of verlangens genegeerd worden en geen aandacht krijgen. Dit zorgt voor blokkades in je natuuurlijke levensstroom. Uiteindelijk zal dat verlangen of die behoefte terug aangepakt moeten worden, anders blijft die blokkade onderhuids verder schade aanrichten. Het is niet egoïstisch om te streven naar voldoening van je verlangens en behoeften, maar eerder een vorm van zelfbehoud. Je hebt die signalen en prikkels nodig om je leven in een bepaalde richting te duwen die voor jou emotionele balans oplevert.


De moderne psychologie heeft, op basis van de Piramide van Maslow, ook andere denkwijzes voortgebracht die basis behoeften op een andere manier opsplitsen. Hieronder vind je de meest gekende.

zeven basisbehoeften

fysieke veiligheid
 

instincten worden geactiveerd om je lichamelijk te doen overleven (behoud van je lichaam, temperatuurregulatie, eten en drinken, sonderdak)
 

emotionele veiligheid
 

geborgenheid, nabijheid, koestering, emotionele warmte, deel uitmaken van een geheel, sociale contacten
 

ruimte om te zijn
 

jezelf ontdekken, zijn wie je bent, ontplooiing, omgaan met voorwaardelijkheid, angsten en controlebehoefte
 

onvoorwaardelijkheid
 

evenwicht tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde, vrede, unie en verbondenheid
 

expressie
 

loslaten van jezelf, controle durven verliezen (lichamelijk, emotioneel, mentaal en inspirationeel)
 

overgave en helderheid
 

vertrouwen van eigen waarneming, zintuigen en ervaringen in interactie met anderen (aanpassen referentiekader)
 

inspiratie en trouw
 

ruimte voor onzekerheid, inspiratie, gevoeligheden, zelfbevraging, noden aanvoelen, loslaten
 
zes basisbehoeften

zekerheid en veiligheid
 

controle en weten wat er komt (vermijden van pijn en creëren van plezier), overlevingsmechanisme
 

variatie
 

in tegenstelling tot vorige, naast zekerheid de behoefte aan afwisseling en verrassing
 

betekenis
 

het gevoel geven dat je speciaal, uniek of belangrijk bent, jezelf als uniek individu ervaren
 

liefde en verbinding
 

deel uitmaken van een groep en liefde, waardering en erkenning vinden (liefhebben en geliefd worden)
 

groei
 

vooruitgang in je leven, voldoening over gerealiseerde doelen, samen en individueel
 

bijdrage leveren
 

delen geeft voldoening aan je ervaring
 

op zoek naar interessante lectuur

ontdek deze boeken

X

lees boeken

boeken

Ontdek boeken over gezonde voeding, mystiek, therapieën, opvoeden, etc.

bekijk overzicht