Numerologie

Numerologie is een pseudo-wetenschap die zich toelegt op enerzijds de esoterische en symbolische aspecten van getallen, en anderzijds op bredere interpretaties van getallensymboliek. Pseudo, want de invloed van getallen en hoe de berekeningen gemaakt kunnen worden, verschillen nogal, en daarom staat numerologie vaak ter discussie. Want numerologen koppelen aan de individuele letters van een alfabet een getalswaarde, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Gezien er verschillende alfabetten bestaan, kan een identiek woord verschillende getalswaarden als uitkomst hebben.

Numerologie werd algemeen verspreid door de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn wiskundige stelling, was hij ook de grondlegger van de hedendaagse numerologie. In alles rond hem zag hij getallen, en uit de getallenvormen bouwde hij figuren op. Zo was er een continue interactie tussen zijn wiskundige bevindingen en zijn inzicht in getallensymboliek.

Maar Pythagoras haalde zijn mosterd ergens anders. Zijn belangrijkste bron van de symboliek die hij in getallen zag, staat beschreven in de traditie en de symbolen van de Kaballa. Dit "boek der verborgen wijsheden" is een oude Joodse verzameling teksten van geheime leren, maar die werd alleen mondeling overgeleverd aan ingewijden. Pythagoras zorgde voor een wiskundige benadering van de cijfers, haalde die uit de esotherische sfeer, en vertaalde dit naar numerologie.

De numerologie of getallenleer vandaag vertaalt alles in één van de negen getallen en geeft daar specifieke karakteristieken aan. Die geven je inzicht in je innerlijk, je masker naar de buitenwereld toe, hoe je door anderen wordt gezien en je lotsbestemming. Zoals de positie van de planeten op je horoscoop je persoonlijkheid en capaciteiten onthullen, zo geven getallen je inzicht in de weg die voor je ligt. Die weg bepaalt je karaktereigenschappen, je motivatie en persoonlijkheidstype.

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca