Betekenis van kleuren

Kleuren vertellen veel. Kleur hoort bij het leven. Maar ook al worden we er steeds door omringd, eigenlijk letten we er bijna nooit op. We zijn ons meestal alleen maar bewust van kleur op momenten dat die er vrijwel niet is, zoals op een donkere bewolkte dag, of wanneer een enkele kleur ons opvalt bij een felgekleurde auto of een opzichtig voorwerp of kledingstuk.
 
De wereld van de natuur is verzadigd van alle schakeringen van kleur; de kleuren van bloemen en dieren, van ogen, haar, huid en lippen spelen een belangrijke rol in de manier waarop we, bewust of onbewust, de wereld zien en interpreteren, en andersom, hoe we worden waargenomen. De belangstelling voor kleur als methode van emotionele en psychologische genezing is eigenlijk een terugkeer naar de geneeswijzen van vroeger. Ze grijpt in het bijzonder terug op een ingewikkeld en verfijnd systeem van verbanden die bestaan tussen bepaalde kleuren, emoties, geestelijk welzijn en organen en klieren.

Alle kleuren
rood
scharlaken
oranje
goud
geel
lichtgroen
groen
turkoois
blauw
indigo
violet
magenta
rood
Rood is de kleur van fysieke energie, passie en verlangens; een heel sterke kleur, die een verbinding heeft met onze primitiefste lichamelijke emotionele behoeften. Rood stuurt ons instinct voor zelfbehoud. Het geeft kracht aan onze wil en stimuleert passies als liefde en haat. Krijgen we te veel, dan worden we opgewonden, kwaad of zelfs gewelddadig. Is er te weinig, dan worden we sloom, voorzichtig en manipulerend. De complementaire kleur van rood is groen, dus als je vindt dat je leven te veel energie uitstraalt, kan je overwegen om wat meer groen in je leven te brengen.
 
lichamelijk
De kleur rood heeft invloed op de bloedsomloop. Wat je gezondheid betreft, kan de invloed van deze kleur zich uiten in een hele reeks afwijkingen, zoals bloedarmoede, hoge bloeddruk, opvliegers en een overmatige hoeveelheid energie en actie. Als je te weinig energie hebt of uitgeput bent, zal rood je leven een nieuwe aanzet geven. Maar wanneer de uitputting het gevolg is van over de schreef gaan, is rood geen goede kleur om je batterijen weer op te laden; integendeel, hij kan zelfs meer schade aanbrengen. In dit geval heb je wat groen nodig.
 
emotioneel
De emoties die geassocieerd worden met een evenwichtig rood zijn kracht, macht, motivatie, passie, op je strepen staan en ambitie. Rood wordt vaak gezien als de kleur van liefde. Iemand met een evenwichtige invloed van rood in zijn of haar kleurenkaart zal een natuurlijke leider zijn. Maar als rood overactief is, komen de negatieve aspecten naar voren: een dominantie die alleen maar met macht te maken heeft, agressie, gewelddadigheid en wellust. Een tekort aan rode energie maakt iemand lusteloos, machteloos en gedemotiveerd. Hier kan rood weer nieuwe kracht geven.
 
Het uiteindelijke doel van een rood iemand is om zijn of haar passies en verlangens te temperen en lichamelijke driften en egoïsme af te zweren. Als de rode energie te actief is, kan die duiden op een bekrompen iemand met sterk religieuze overtuigingen die ten koste van anderen aan de macht wil blijven. Te weinig rode energie zal uiteindelijk iemand opleveren die met het hoofd in de wolken loopt en in een fantasiewereld leeft.
blauw
Blauw is de kleur van de hemel, het onwerkelijke. Het is een verkoelende kleur, die vrede en rust geeft, en geloof in jezelf en anderen. Blauw bevordert communicatie en zelfexpressie, en het opent onze geest voor andere werkelijkheden. Ook stimuleert het ons gevoel voor muziek en kunst, en het trekt ons uit de sleur van alledag. Te veel maakt ons dogmatisch, negatief en egocentrisch. Te weinig resulteert in koppigheid en angst voor verandering. De complementaire kleur van blauw is oranje, dus als je combinatie te veel melancholiek blauw bevat, kan je overwegen wat meer oranje in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Met zijn verkoelende eigenschappen haalt blauw de hitte uit ontstekingen en verlaagt de lichaamstemperatuur en de bloeddruk. Blauw beïnvloedt klachten die te maken hebben met de keel en ademhaling, zoals keelpijn, krop, astma en een overmatige werking van de schildklier. Sommige hartklachten reageren goed op blauw, terwijl blauw licht wordt toegepast voor de behandeling van baby's met geelzucht. Gebruik het niet bij iemand die depressief is of last heeft van een lage bloeddruk, verkoudheid of spierverlamming.
 
emotioneel
Iemand met een evenwichtige hoeveelheid blauw in zijn of haar kleurenkaart, zal zich geïnspireerd en kalm voelen, is in vrede met alles en iedereen. Maar als blauw overactief is, komen negatieve karaktertrekken zoals arrogantie, egoïsme, zelfgenoegzaamheid en dogmatiek naar voren. Een tekort aan blauw kan ervoor zorgen dat iemand zich terugtrekt uit de wereld en bang, verlegen en onbetrouwbaar wordt.
 
Blauw is het centrum van de wilskracht. Een evenwichtige hoeveelheid blauw verschaft iemand hoge idealen en geloof en vertrouwen in zichzelf.
scharlaken
Scharlaken is de kleur van seksualiteit, zinnelijkheid en verlangen. De kleur is een mengsel van twee sterke kleuren, rood en oranje, dus als scharlakenrood je kleur is, moet je deze twee kleuren er ook bij betrekken. In veel beschrijvingen wordt scharlaken in verband gebracht met warmte, intensiteit en passie. Te veel scharlaken in je kleurenkaart kan je roekeloos en ongeremd maken, terwijl te weinig je koel en afstandelijk laat overkomen. De complementaire kleur van scharlaken is turkoois, dus als je kaart te veel roekeloos scharlaken bevat, kan je wat meer turkoois in je leven brengen.
 
lichamelijk
Omdat scharlaken een mengsel is van rood en oranje, en oranje weer een mengsel is van rood en geel, hebben al deze kleuren invloed op je gezondheid. Te veel scharlaken kan leiden tot eetstoornissen als anorexia en boulimie; vaak zijn er diepere psychische oorzaken aan te wijzen bij dit soort klachten. Te veel scharlaken kan ook tot lichamelijke uitputting leiden. Als je dit herkent, helpen de kleuren turkoois en groen je om je batterijen weer op te laden.
 
emotioneel
Als iemands kleurenkaart een evenwichtige hoeveelheid scharlakenrood bevat, betekent dat dat diegene zijn of haar macht wijs zal gebruiken op alle vlakken van het leven; hij of zij zal een voorbeeld zijn voor anderen zonder methoden als manipulatie en overheersing te gebruiken. Maar wanneer scharlaken overactief wordt, kunnen emoties (wantrouwen, angst, jaloezie) de overhand krijgen en kan de persoon dominant en overheersend worden. In dit geval is turkoois goed om evenwicht en harmonie te herstellen. Afwezigheid van scharlaken daarentegen kan zorgen voor problemen en de omgang met anderen, waardoor iemand afstandelijke en onverschillig overkomt. Hier kan scharlaken of oranje versterkend werken.
 
Het doel van scharlaken mensen is hun creatieve energie samen te brengen, waardoor ze zich echt kunnen uitdrukken. Die kan via de media en de kunst gebeuren. Dit moment openbaart zich voor vrouwen vaak op het tijdstip dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen en daardoor meer belangstelling krijgen voor zichzelf.
magenta
Magenta bestaat uit rood en violet, en violet uit rood en blauw; al deze kleuren moeten worden meegenomen in de uitleg. Magenta is de kleur van pragmatiek en initiatief; het vertegenwoordigt kracht, gedempt door gedachte en kalmte. Een evenwichtige hoeveelheid magenta maakt iemand meegaand en erkentelijk. Door te veel magenta worden we veeleisend en dominerend, en door te weinig vergeten we onze eigenheid. De complementaire kleur van magenta is lichtgroen, dus als je combinatie te veel overheersend magenta bevat, kan je overwegen om wat meer lichtgroen in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Magenta geeft energie aan de bijnieren, het hart en de voortplantingsorganen. Het wordt gebruikt om oorsuizingen, cysten in de borst, trombose en een vergrote alvleesklier te behandelen en om vocht af te drijven. Het beïnvloedt de slagaders, die als belangrijkste functie hebben om voldoende zuurstof door het lichaam te vervoeren. Omdat magenta ook ultraviolet licht bevat, kan het ook gebruikt worden om infecties te bestrijden die we via de lucht binnenkrijgen.
 
emotioneel
Magenta helpt bij het loslaten van oude emotionele patronen die iemands persoonlijke ontwikkeling hinderen. Een evenwichtige hoeveelheid magenta geeft iemand controle over zijn of haar gemoedstoestand, waardoor deze persoon zelfrespect, waardering voor anderen, onafhankelijkheid, tolerantie en vriendelijkheid ontwikkelt. Als magenta overactief is, kan iemand zich machteloos, ongeduldig en intolerant voelen. Een tekort aan magenta kan ervoor zorgen dat iemand de belangstelling verliest voor de omgeving en zich depressief en geïsoleerd gaat voelen.
 
Magenta beïnvloedt het geheel van iemands persoonlijke ontwikkeling. Met die bleke nuance van roze staat magenta bekend als de kleur die bij onvoorwaardelijke liefde hoort. Het doel van een magenta persoon is de volledige integratie van alle facetten van de persoonlijkheid, zodat hij of zij werkelijk emotionele eenheid kan ervaren.
oranje
Omdat oranje bestaat uit rood en geel, zullen de eigenschappen van beide kleuren in de uitleg worden meegenomen. Oranje wordt geassocieerd met het energiecentrum dat de vitaliteit en seksuele kracht beïnvloedt. De kracht van oranje ligt in de blijdschap en creativiteit die het kan oproepen. Een teveel ervan maakt ons egocentrisch; we willen dan alle pleziertjes van het leven in één keer beleven zonder rekening te houden met anderen. Is er te weinig oranje, dan verliezen we onze motivatie en zoeken we ons heil in de eenzaamheid van onze eigen gedachten en gevoelens. De complementaire kleur van oranje is blauw, dus als je combinatie te veel stralend oranje bevat, kan je overwegen wat meer blauw in je leven te brengen.
 
lichamelijk
De invloed van oranje komt tot uiting in blaas en nierstoornissen, circulatieproblemen en ziekten van de dunne en dikke darm. Bij vrouwen beïnvloedt oranje het voortplantingssysteem en de bijbehorende organen, bij mannen de prostaatklier. Is de hoeveelheid oranje in balans, dan is er sprake van een optimale gezondheid en een gezonde seksualiteit. Een teveel kan leiden tot uitputting en energieverlies.
 
emotioneel
Bij een evenwichtige hoeveelheid oranje horen emoties als blijheid, motivatie, optimisme en een algeheel gevoel van welzijn. Zo'n persoon is van nature een spring in het veld en bezit veel veerkracht als het gaat om teleurstellingen en hartzeer. Als oranje overactief is, komen negatieve eigenschappen als egoïsme, trots en arrogantie naar voren. Een tekort aan oranje energie kan leiden tot weinig zelfvertrouwen een een negatief zelfbeeld. In dat geval kan wat extra oranje voor nieuwe impulsen zorgen.
 
Oranje mensen uiten hun natuurlijke sensualiteit en vitaliteit in kunstzinnige activiteiten, die dan weer een verrijking zijn voor hun emotionele leven.
turkoois
Turkoois ligt in de kleurencirkel tussen blauw en groen en wordt beschouwd als de poort naar ons bewustzijn. Het is een heel ontspannende kleur, die heldere gedachten geeft en onze intuïtie bevordert. De Indianen geloven sterk in de beschermende kracht ervan en gebruiken turkooizen stenen in hun sieraden. Te veel turkoois maakt ons analytisch, pietluttig en egocentrisch. Met te weinig worden we heimelijk en mogelijk zelfs paranoïde. De complementaire kleur van turkoois is scharlaken, dus als je combinatie te veel 'niet van deze wereld turkoois' bevat, kan je overwegen om wat meer scharlaken in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Turkoois is een heel verkoelende kleur, die helpt bij ontstekingen en de temperatuur en een hoge bloeddruk naar beneden haalt. Het versterkt het immuunsysteem, vooral als het gaat om virale of bacteriële infecties en klachten die met stress te maken hebben. Vanwege de ligging tussen het hart en keelchakra heeft het invloed op beide, waardoor problemen in de borstkas, ademmoeilijkheden en astmatisch klachten kunnen worden aangepakt. Het beïnvloedt tevens de teelballen, de milt, de nieren en het lymfatisch systeem.
 
emotioneel
Een evenwichtige hoeveelheid turkoois maakt je kalm, vredig en ontspannen, met een helder hoofd en zonder last van emoties. Te veel turkoois resulteert in een overactieve geest, wat je hele leven bepaalt. Te weinig maakt dat je geheimzinnig wordt en niet meer weet welke kant je op moet; je kan paranoïde worden.
indigo
Indigo is een mix van blauw en violet, dus moeten deze kleuren worden meegenomen in de uitleg. Indigo is heel diepblauw en staat voor zuivere kennis; het is een heel sterke en waardige kleur om te dragen. Indigo maakt contact met het niveau van ons onderbewuste en onze kracht om dingen aan te voelen, ook al hebben we geen concreet bewijs. Het is ook de kleur van mysterie en magie. De complementaire kleur van indigo is goud, dus als je combinatie te veel introvert indigo bevat, kan je overwegen om wat meer goud in uw leven te brengen.
 
lichamelijk
Indigo beïnvloedt de ogen, oren en neusholten en wordt toegepast bij hoofdpijn, spierpijn en spanning in de schouders en bij ontstekingspijn in de dunne darm en gewrichtspijn. Het heeft de kracht om pijn te bestrijden, maar moet voorzichtig gebruikt worden, want pijn is een teken dat er iets aan de hand is. Bijbehorende klier is de hypofyse, samen met het hele systeem van hormoonklieren. Indigo mag niet gebruikt worden om iemand te behandelen die lijdt aan lage bloeddruk, obsessieve geestesziekten of paranoia.
 
emotioneel
Deze kleur beïnvloedt iemands mentale toestand. Een evenwichtige hoeveelheid indigo zorgt voor zelfvertrouwen en vrede. Indigo geeft iemand controle over zijn of haar lichaam en werkt stimulerend om kennis te vermeerderen. Als indigo overactief is, komen negatieve eigenschappen als trots, manipulatie, dogmatiek en egoïsme naar voren. Een tekort aan indigo kan iemand overgevoelig maken voor andermans gevoelens en kan leiden tot angst voor succes en ongedisciplineerdheid. Terugtrekken in een eigen fantasiewereld is het gevolg.
goud
Afgeleid van oranje en teel geeft goud ons succes in alles wat we ondernemen. Het ontwikkelt gevoelens van warmte, liefde en medeleven; iedereen die in aanraking komt met de stralende kracht ervan, wordt er door beïnvloed. Volledige kennis van alle goudeigenschappen is meer dan we kunnen bevatten, en toch kunnen we dat bereiken als we ons openstellen voor de invloed ervan. De complementaire kleur van goud is indigo, dus als je overzicht veel goudenergie laat zien, kan je wellicht wat meer indigo in uw leven brengen.
 
lichamelijk
Goud kan de alvleesklier beïnvloeden, die vitaliteit aan het lichaam geeft. Het beïnvloedt de bloedcirculatie en het geraamte. In sommige homeopathische middelen wordt goud in verdunde vorm gebruikt om depressie te behandelen; in de gewone geneeskunde wordt het gebruikt bij klachten van de ruggengraat, artritis en reuma. Een evenwichtige hoeveelheid goud in ons leven zorgt ervoor dat we ons erg vitaal voelen. Met een teveel gaan we te ver en raken we uitgeput en met te weinig krijgen we soms het gevoel dat het leven geen zin heeft.
 
emotioneel
Voldoende goud in iemands kleurenkaart zorgt ervoor dat emoties als liefde, medeleven, macht, zelfwaardering, moed en passie in evenwicht zijn en erop gericht zijn om anderen te helpen. Is er te veel goud, dan worden we egocentrisch en zoeken we de macht voor onszelf. Te weinig goud maakt ons egoïstisch en veeleisend, waardoor we een slecht karakter ontwikkelen.
geel
Geel heeft te maken met logica en intellect. Deze felle, expressieve kleur maakt ons blij en optimistisch. De kleur staat voor vrijheid van handelen en zijn. Geel kan ons soms ook een gevoel van verwarring en zweverigheid geven. Het helpt ons bij het overwinnen van hindernissen en het oplossen van emotionele blokkades die onze persoonlijke ontwikkeling in de weg kunnen staan. Met deze kleur zal je ofwel voldoende geld hebben of juist heel weinig. De complementaire kleur van geel is violet, dus als je combinatie te veel schril geel bevat, kan je overwegen wat meer violet in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Geel beïnvloedt het zenuwstelsel en de klachten die daarmee te maken hebben; als er dus te veel geel in je kleurenkaart zit, komen er momenten waarop je echt aan rust en ontspanning toe bent. Huidklachten als eczeem en acne zullen verbeteren door geel, want het werkt zuiverend op het lichaam. Geel beïnvloedt ook de alvleesklier en suikerziekte. Het verband met de galblaas en de leven kan gezien worden in de typische huidskleur bij geelzucht. Alle organen van de spijsvertering, zoals de maag, twaalfvingerige darm en uitscheidingsorganen, worden erdoor beïnvloed. Geel is bijzonder werkzaam bij de behandeling van constipatie en beïnvloedt de insulinebehoefte positief.
 
emotioneel
Een evenwichtige hoeveelheid geel wordt geassocieerd met vrolijkheid, naar buiten gericht zijn en motivatie. Het naar buiten gericht zijn werkt positief op het losmaken van geblokkeerde psychische energie of remmingen; het confronteert ons met onze verborgen angsten en verbetert onze persoonlijke ontwikkeling. Maar als geel overactief is, kunnen bepaalde negatieve kanten naar voren komen: slechte concentratie, een kritische houding en een neiging tot geestelijk tiranniseren. Een tekort aan gele energie kan ervoor zorgen dat we ons geïsoleerd en weinig gewaardeerd voelen.
lichtgroen
Lichtgroen is een combinatie van geel en groen, dus moeten beide kleuren worden meegenomen in de uitleg. Lichtgroen geeft ons een prachtig gevoel van verwachting. Het maakt ons onbevooroordeeld en zorgt voor een helder hoofd, zonder negatieve gedachten. Door te veel lichtgroen raken we uit balans en te weinig resulteert in gevoelens van haat en afgunst. De complementaire kleur van lichtgroen is magenta, dus als je te veel lichtgroene energie bevat, kan je overwegen wat meer magenta in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Omdat lichtgroen een combinatie is van geel en groen, hebben beide kleuren invloed op je gezondheid, Lichtgroen is een reinigende kleur en kan ons lichaam reinigen van gifstoffen. Te denken valt aan voeding, bepaalde drugs, sigaren en sigaretten en alcoholische dranken. Stuk voor stuk heel prettige middelen, maar ze kunnen later behoorlijk toxisch blijken te werken. De kleur lichtgroen beïnvloed de lever, de nieren en de dikke darm en helpt daarnaast de bloedstroom te zuiveren en de bijholten schoon te maken bij allergische reacties.
 
emotioneel
De kleur lichtgroen maakt dat we ons opgewonden, gemotiveerd en blij voelen. Hij geeft ons een geweldig gevoel van verwachting, waardoor we het idee hebben de hele wereld aan te kunnen. Bij een teveel voelen we ons ziek van opwinding en raken we emotioneel uit balans. Te weinig lichtgroen resulteert in emoties als angst, boosheid en jaloezie, en zelfs haat krijgt dan de kans om boven te komen.
groen
Groen is de kleur van de natuur en van vernieuwing. Het brengt onze energie in balans en zorgt voor vrede en harmonie in ons leven. Kijk maar eens naar de natuur om de enorme kracht ervan te ervaren; kan je bloemen en planten voorstellen zónder groen? Als kleur van genezing en hoop kan groen ons stabiliteit en richting schenken, en meer vriendelijkheid en geloof opwekken. Is er te veel groen, dan gaat onze energie bergafwaarts. De complementaire kleur van groen is rood, dus als je combinatie te veel vreedzaam groen bevat, kan je overwegen om wat meer rood in uw leven brengen.
 
lichamelijk
De kleur groen beïnvloedt het hart, de longen, de borstkas, het afweersysteem en de bloedsomloop. Groen wordt geassocieerd met de zwezerik en de lymfeklieren, en is de dominante kleur van het hartchakra. Het werkt verkoelend op het bloed, verlaagt de bloeddruk en activeert de zenuwen. Omdat het alle lichaamssystemen in balans brengt, kan het toegepast worden waar andere kleuren falen.
 
emotioneel
Groen staat in verband met je emoties. Een evenwichtige hoeveelheid groen in je kleurenkaart geeft je een gevoel van tevredenheid. Je bent optimistisch en vol vertrouwen. Een overdaad aan groen maakt je veeleisend, kritisch, jaloers en depressief. Een tekort kan zorgen voor apathie en angst voor afwijzing.
violet
Violet is een mix van rood en blauw, dus moeten ook deze kleuren worden meegenomen in de uitleg. Violet kan gevoelens van diepe ontspanning oproepen en geeft ons een gevoel van kracht en waardigheid. Nog meer dan indigo is violet de kleur van spiritualiteit, de kleur die ons richt op mystieke eenheid van het universum. Een evenwichtige hoeveelheid violet geeft iemand het gevoel van zekerheid en zorgt voor waardigheid en vastbeslotenheid. De complementaire kleur van violet is geel, dus als je combinatie te veel ontspannend violet bevat, kan je overwegen om wat meer geel in je leven te brengen.
 
lichamelijk
Violet beïnvloedt het zenuwstelsel, de hersenen en het hele hoofd. Klachten die met violet succesvol werden behandeld, zijn geheugenverlies, huidklachten, mentale stoornissen en infecties. Violet bestrijdt pijn, maar moet voorzichtig toegepast worden, want pijn heeft natuurlijk altijd een lichamelijke oorzaak. De bijbehorende klier is de epifyse, die de lichaamsritmes en iemands emotionele gezondheid reguleert. Deze functie is gerelateerd aan een ziekte die bekend staat als SAD (Seasonal Affective Disorder).
 
emotioneel
Violet beïnvloedt het zenuwstelsel, de emoties en iemands geestelijke toestand. De rustgevende kracht van violet werkt ontspannend en daarom is deze kleur een goede remedie tegen stress en een geschikt hulpmiddel bij emotionele shock en trauma. De genezende eigenschappen van violet zijn zelfs nog werkzamer als het wordt toegediend in de vorm van een amethistkristal of essence. Iemand met een evenwichtige hoeveelheid violet voelt zich sterk en heeft alles onder controle. Maar wanneer violet overactief is, komen negatieve eigenschappen als geïrriteerdheid, ongeduld en arrogantie naar boven. Een tekort aan violet zorgt voor een lage zelfwaardering, negatieve gedachten en apathie.
kleurenanalyse
Wil je weten welke kleuren het best bij je passen?
kleurenanalyse  zoek je kleurenanalist

zin in gezonde chocolade of snacks

sla je voorraad op bij Vandeca